Loonwerk

Voor loonwerkbedrijven kunnen wij zorgen voor
  • grondwerker
  • maaibootmachinist
  • kraanmachinist
  • trekkerchauffeur
Samen met loonwerkbedrijven kunnen wij de meest uiteenlopende werken verzorgen. Van grote baggerwerken en beschoeiingen tot de aanleg van een minihockeyveld voor een Hockeyvereniging.