Beschoeiing

Beschoeiing

Een beschoeiing of oeverwalversteviging kan op verschillende manieren worden aangelegd. Een oever die geschikt moet zijn als faunapassage vergt een andere aanpak dan een damwand die dient als bescherming van de oever. Het beoogde uiterlijk en gebruikersdoel bepalen de keuze van het materiaal. De varianten die het meest voorkomen zijn beschoeiingen gemaakt van palen, damwand of schotten met palen. Veelal wordt gebruik gemaakt van hardhout. Voor de delen van de beschoeiing die altijd onder de waterlijn blijven kan ook gebruik gemaakt worden van naaldhout. Bij een woonark is een goede beschoeiing erg belangrijk voor het behoud van uw tuin. Daarnaast zijn betrouwbare meerpalen of dukdalven essentieel om uw ark goed vast te leggen. Het kan nodig zijn dat uw ark verlegd moet worden om het werk aan uw beschoeiing en/of dukdalven uit te voeren. Door gebruik te maken van koppelpontons blijft uw ark bereikbaar en kunt u gewoon in uw ark verblijven gedurende de werkzaamheden. Vul het contactformulier in als u meer informatie wilt over een beschoeiing op maat.